Know Your Customer Guidelines

બચત ખાતું
 • 2 ફોટોગ્રાફ્સ
 • નિવાસનો પુરાવો : વીજળી બિલ, ટેલિફોન બિલ, કરવેરા બિલ, ભાડું કરાર વગેરે(કોઈપણ એક)
 • ઓળખનો પુરાવો : પાસ પોર્ટ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, ઓળખ કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, પાન કાર્ડ વગેરે(કોઈ પણ એક)
 • હાલના ખાતાધારક પાસેથી પરિચય.
ચાલુ ખાતું / ફિક્ષ ડિપોઝિટ / રિકરિંગ ડિપોઝિટ
 • માન્ય ફોટો આઈ.ડી. અને માલિક/ભાગીદારો/ડિરેક્ટરોના સરનામાંનો પુરાવો
 • (અ) બધા ભાગીદારો/ડિરેક્ટર્સ અથવા માલિક માટે સાબિતી કોઈપણ એક (ફોટો આઈડી)
  પાસપોર્ટ
  ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
  મતદાર આઈડી કાર્ડ
  સરકાર માન્ય કોલેજ/યુનિવર્સિટી આઈ કાર્ડ
  સરકારી/અર્ધ સરકારી/વિભાગ આઈ કાર્ડ
  આધાર કાર્ડ
 • (બ) સરનામાંનો પુરાવો
  વીજળીનું બિલ(2 મહિનાથી વધુ જૂનું નહીં)
  બીએસએનએલ લેન્ડલાઇન ટેલિફોન બિલ(2 મહિનાથી વધુ જૂનું નહીં)
  મ્યુનિસિપલ ટેક્સ બિલ
  બેન્ક દ્વારા સ્વીકાર્ય અન્ય સાબિતી
 • પાસપોર્ટ માપનાં ફોટોગ્રાફ્સની બે નકલો
 • પેઢી નોંધણી પ્રમાણપત્ર
 • ભાગીદારી ખત/ઠરાવ એકાઉન્ટ ચલાવવા માટે
 • મેમોરેન્ડમ અને એસોસિયેશનનાં આર્ટિકલ્સની નકલ તાજેતરનું ફોર્મ નંબર 32(કંપની એકાઉન્ટ માટે)
 • ફોરવર્ડીંગ લેટર સાથે પાન કાર્ડ
 • હાલનાં એકાઉન્ટ ધારક પાસેથી પરિચય

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park