લોનના વ્યાજ દર (તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ થી અમલમાં)

લોનના પ્રકાર વ્યાજ દર રૂ.૨ લાખ સુધી રૂ. ૨ લાખ થી ઉપર
કેશ ક્રેડીટ ૧૨%
એફ.ડી.આર.સામે ઓવરડ્રાફ્ટ/ લોન એફ.ડી.આર.ના ૧% વધુ
બિઝનેશ અને પ્રોફેશનલ લોન/ઓવર ડ્રાફ્ટ ૧૦.૦૦% ૧૨.૦૦%
હાયપોથીકેશન ૧૧.૦૦%
સ્ટાફ ઓવરડ્રાફ્ટ ૬.૫૦%
સ્મોલ બિઝનેશ ૧૨.૦૦%
વાહન લોન

*૧૨% ટુ વ્હીલર/કોમેર્સીયલ વ્હીકલ

*૧૦.૦૦% કાર લોન

પર્સનલ સિક્યુરીટી લોન ૧૨.૦૦%
કન્ઝ્યુમર ડયુરેબલ લોન ૧૨.૦૦%
મકાન લોન ૧૦.૦૦% ૧૨.૦૦%
મશીનરી લોન ૧૨.૦૦%
સોનાના દાગીના સામે લોન ૧૨.૦૦%
ગવરમેન્ટ સિક્યુરીટી સામે લોન ૧૦.૦૦%
સ્ટાફ હાઉસિંગ લોન ૭.૦૦%
રીયલ એસ્ટેટ લોન  ૧૨.૦૦%
સોલાર એનર્જી ૧૧.૦૦%
આત્મનિર્ભર લોન ૮.૦૦%

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park