બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ

શાંતિલાલ પેથાભાઈ પટેલ

ચેરમેન

હિતેષભાઇ જેઠમલાલ આથા

વાઈસ ચેરમેન

પ્રતિકભાઈ હરગોવિંદભાઈ શાહ

મેનેજીંગ ડાયરેકટર

રાસિમભાઇ ભાઇલાલ દોશી

ડાયરેકટર

મહેશભાઈ કાંતિલાલ શાહ

ડાયરેકટર

અક્ષયભાઈ પ્રભુભાઈ મેહતા

ડાયરેકટર

જયંતીલાલ દેવજીભાઈ ઠક્કર

ડાયરેકટર

રાજેન્દ્ર માણેકલાલ શાહ

ડાયરેકટર

ભરતભાઈ માણેકલાલ શાહ

ડાયરેકટર

રૂપલબેન શૈલેષભાઇ શાહ

ડાયરેકટર

જયેશભાઇ ધર્મશઈ શાહ

ડાયરેકટર

તેજસભાઈ શશિકાન્તભાઈ વાસાણી

ડાયરેકટર

ભારતીબેન પ્રબોધભાઈ સંઘવી

ડાયરેકટર

નયનાબેન શરદભાઈ શાહ

ડાયરેકટર

મહેશભાઈ જમાનદશ સંપત

કો. ઓપ. ડાયરેકટર

અશ્વિનભાઈ કુંવરજી શાહ

કો. ઓપ. ડાયરેકટર

ભરતભાઈ જે. શુકલા

મેનેજર

© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

Powered By - Phoenix-IT Park